Yalçın ÇELEBİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Züftü ÖZDEMİR

Özdemir Mobilya Yönetim Krl. Bşk.