ORDUSİAD TÜRKONFED İLETİŞİM TOPLANTISINA KATILDI

Türkonfed   İletişim Toplantısı  Trabzon’da Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı  toplantı  salonunda gerçekleşti.Trabzonsiad  Yönetim Kurulu   Başkanı Sn. Zeyyat KAFKAS ‘ın  bütün katılımcı derneklere hoş geldiniz  konuşması  ile toplantı başladı.
     Toplantıya ORDUSİAD Yönetim Kurulu, ÇAYSİAD  ve Artvin Girişimci Kadınlar derneği ve bir çok dernek temsilcisi katıldı.
     Toplantıda söz alan İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Cengiz TURHAN şu sözlere yer verdi: İletişimde Medya ve paydaş ilişkilerin yeri önemlidir.Kaliteli bir iletişimde dikkat  edilmesi gereken noktalar şunlardır:
1-        Ulaşılır olmak,
2-        Mümkün olduğunca hızlı geri dönmek,
3-        Verilen sözleri tutmak,
4-        Söylenen sözlerin doğru olması, ve sıcak davranılmasına dikkat etmek,
5-        Yüz yüze ilişkilerde bulunmak,
6-        Kutlama , taziye fırsatlarını değerlendirmek,
7-        Dedikodu dinlenmek , fakat yapmamak,
8-        Ortak etkinlik düzenlenmek ve destek olmak,
 
  İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan Türkonfed’din bünyesinde,  12 Federasyon altında toplam 102 dernek bulunmaktadır.
    Türkonfed  İletişim Toplantıları sonucunda bölgesel ve sektörel sanayici  ve iş adamlarının ortak sesinin duyulması amaçlanmaktadır.Ayrıca ulusal ekonomik politikaların oluşturulması için çalışmalar yapılmakta bu çalışmalar ekonomik analizlerle desteklenmektedir.
   İletişim toplantıları sonucu iş dünyasının sorunlarına ışık tutulmakta , çözüm ve öneriler sunulmakta görüşler alınmaktadır.Ortak düşünce , ortak amaç birliği oluşturulmaktadır.
    Kalkınma  Ajansları tarafından bölgesel veriler izlenmekte,bölgenin ekonomik durumu sayısal veri ve grafiklerle ele alınmaktadır.Ajansa bağlı olan derneklerin düşünceleri anketler sonucu alınmakta , çoğunluk verilere göre sonuçlar belirlenmektedir.